< Tilbage

Generalforsamling, den 21. januar 201907-12-2018 - 20:33

den 21. januar 2019 kl.19.30 - Rødding Centret

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 4 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regionens hovedbestyrelsesmedlems orientering fra hovedbestyrelsen

5. Behandling af regionens regnskab

6. Valg af regionsformand (Annethe Winther modtager ikke genvalg)

7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter (Ole Magnus Jensen og Victoria Johnsen modtager genvalg)

8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem (Suzi Fischer Sørensen modtager genvalg)

9. Valg af repræsentant til Ung i DV

10. Valg af repræsentanter og suppleanter

11. Eventuelt

Vi håber, at I har lyst til at deltage i ovennævnte. Generalforsamlingen er åben for medlemmer og inviterede gæster.

-

< Tilbage

Præsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem