< Tilbage

Medicinhåndteringskursus25-01-2019 - 05:37

I samarbejde med Vet Invitro IVS, udbydes nu det lovpligtige kursus i Medicinhåndtering for hestejere. Husk at melde dig til senest søndag den 10. februar 2019.

Hvem skal på kursus og hvorfor?
• I 2007 blev det lovpligtigt for dyreejere (og deres repræsentant) at gennemgå et medicinhåndteringskursus for at få udleveret medicin til efterbehandling af deres dyr efter et dyrlægebesøg.
Undtaget for denne regel er dyreejere (og deres repræsentanter) der har ladet samtlige dyr i dyreholdet udelukke fra slagt, eller hvis dyreejeren har mere end 6 måneders praktisk erfaring med husdyr- eller pelsdyrshold fra fuldtidsbeskæftigelse (herunder kommerlandmænd, beridere og daglige ledere af rideskoler og lign.).

Hvad er kursets formål?
• Kursets formål er at lære hesteejere korrekt håndtering af udleverede receptpligtige lægemidler, således at optimal behandling af hesten sikres indenfor lovens rammer. På kurset læres hvordan medicin skal opbevares, håndteres og indgives til heste.
Efter endt (bestået) deltagelse i Medicinhåndteringskursus hos Vet Invitro IVS, er det lovligt for dyrlægen at udlevere medicin til genbehandling af din (og anden mands) hest.

Hvor og hvornår afholdes kursus?
• Kurset består af en teoretisk del og en praktisk del. Teoridelen tages som internetkursus, hvor den studerende arbejder hjemme. Teoridelen er opdelt i moduler, der kan læses i individuelt tempo. Hvert teorimodul afsluttes med en lille test. Anslået tidsforbrugtil teoridelen er 8 timer. Den praktiske del foregår på hos Vet Invitro IVS torsdag d. 21. februar 2019

Kursusafgift 1.000kr.
VetInvitro IVS
Hovedgaden 55
6230 Rødekro

Tilmeldingsfrist fredag den 10. februar 2018.

Tilmelding foregår ved at sende en mail til Vico-sk@hotmail.com med angivelse af: navn, cpr nr., adresse og mobiltelefonnr.
Tilmeldingen er bindende og registreres først endeligt ved indbetaling af kursusafgiften. Der skal minimum være 8 tilmeldte for at kursus oprettes.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

< Tilbage

Præsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem