GeneralforsamlingHvert år i perioden 20. til 31. januar afholdes generalforsamling. Datoen fastsættes af regionsbestyrelsen, der indkalder til generalforsamlingen med mindst 2 ugers varsel i forbundets officielle medlemsblad eller ved direkte meddelelse til medlemmerne.

Alle i regionen bosatte medlemmer har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

Regionsbestyrelsen består af regionsformand og 4 medlemmer. Valgperioden er 2 år. I år med lige årstal vælges regionsformanden og regionens medlem af hovedbestyrelsen.
Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Derudover vælges der yderligere 1 repræsentant for hver fulde 20 medlemmer af regionen + 2 suppleanter. Valgperioden for repræsentanterne er ligeledes 2 år, mens suppleanterne kun er valgt for 1 år.Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 4 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning om regionens (områdets) virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år.

4. Regionens Hovedbestyrelsesmedlem orienterer om Hovedbestyrelsens arbejde i det forløbne år.

5. Behandling af regionens (områdets) årsregnskab for det forløbne år.

6. Valg af regionsformand

7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter

8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem

9. Valg af repræsentant og suppleant til Ung i DV

10. Valg af repræsentanter og suppleanter

11. Eventuelt.

Præsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem